Zelf aan de slag met geletterdheid

TOOLS TOP TIEN

Vanuit het Plan Geletterdheid promoten we regelmatig nieuwe en relevante tools. Deze tools zijn makkelijk bruikbaar in de diverse contexten waar geletterdheid aan de orde is. 

1 Draaiboek 'Samenwerken. Leidraad voor het opzetten en onderhouden van samenwerking'

Organisaties werken met elkaar samen. Onderzoek toont aan dat dit alleen maar toeneemt. Samenwerken biedt immers veel voordelen. Maar samenwerken vraagt toch ook wel wat inspanning. Deze nota  geeft inzicht in het opzetten en het onderhouden van samenwerkingen. Het draaiboek is bestemd voor centra voor basiseducatie, verenigingen waar armen het woord nemen en welzijnsschakels.

Organisatie: Vocvo
Contacteer An Bistmans voor meer info.

2 Herkenningswijzer voor bedrijven en toeleiders naar werk

Voor veel werkzoekenden en werknemers is het moeilijk om te leren. Hoe kan je dat als ploegbaas, toeleider of HR-verantwoordelijke herkennen? Deze wijzer helpt je op weg naar (h)erkenning en oplossingen om te remediëren.

Organisatie: Federatie Centra voor Basiseducatie
Website: www.werkenaangeletterdheid.be
Contacteer Stefan Paredis voor meer info.

3 Inspiratiegids geletterdheid voor leerplichtonderwijs

Deze gids biedt basisscholen en secundaire scholen concrete tips om nóg krachtiger aan de slag te gaan met de taalcompetenties van leerlingen. Laat je inspireren door concrete voorbeelden en links naar bestaand materiaal. Download de inspiratiegids hier.

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Contacteer An Van Parys en Nele Caljon voor meer info.

4 Herkenningswijzer laaggeletterdheid voor op school

Deze herkenningswijzer helpt leerkrachten om laaggeletterdheid van ouders te herkennen, te erkennen en er gepast mee om te gaan.

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Contacteer An Van Parys en Nele Caljon voor meer info.

5 Herkenningswijzer laaggeletterdheid voor loketmedewerkers

Deze herkenningswijzer helpt loketmedewerkers om laaggeletterdheid van bezoekers te herkennen, te erkennen en er gepast mee om te gaan. Hij kan gebruikt worden door loketmedewerkers in lokale besturen, mutualiteiten, ziekenhuizen, banken, verzekeringskantoren, de post, …

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Contacteer An Van Parys en Nele Caljon voor meer info.

6 Praatplaat voor mensen in armoede en hun begeleiders

Een praatplaat is een methodiek om een gesprek of debat te organiseren rond een thema. Voor de Week van de Geletterdheid werden 2 praatplaten en een leidraad ontwikkeld om te praten over het thema ‘De wereld ontcijferen in 1-2-3’.

Organisatie: Welzijnsschakels
Contacteer Diederik Janssens voor meer info.

7 Inspiratiegids voor steden en gemeenten

In deze gids vind je 8 voorbeelden hoe je als stad of gemeente geletterdheid kan verhogen bij laaggeletterde burgers. Je leert ook hoe je openbare diensten daar expertisevol in kan maken.

Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Contacteer An Van Parys en Nele Caljon voor meer info.

8 Inspiratiebrochure voor bibliotheken

Hoe maakt de bibliotheek de burger informatiegeletterd? Hoe kan een bibliotheek samenwerken met een Centrum voor Basiseducatie, een buurtcentrum, een lagere school, … Deze brochure is een must-read voor bibliotheken die laagdrempelig willen zijn!

Organisatie: Bibnet
Contacteer Hilde De Brandt voor meer info.

9 Stappenplan voor bibliotheken

Hoe kan je als bibliotheek de doelgroep van laaggeletterden bereiken en hen van een aanbod voorzien? Dit stappenplan zet een bibliotheek op weg. Je kan het ook als poster uithangen.

Organisatie: LINC
Contacteer Heleen Messellem voor meer info.

10 Doeboek voor armenverenigingen

Wat betekent ‘leren’ in een organisatie die werkt met mensen in armoede? Hoe kan een armenvereniging samenwerken met een Centrum voor Basiseducatie om de drempels naar leren te verlagen? Een inspirerend doeboek met concrete tips voor een succesvolle samenwerking, gebaseerd op bestaande goede praktijken.

Organisatie: Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB)
Contacteer An Bistmans voor meer info.

11 Boek 'Bouwstenen voor vorming en opleiding van niveau E en D'

Hoe organiseer je vormingen en opleidingen voor medewerkers op niveau E en D? Diverscity, Vocvo en de Centra voor Basiseducatie onderzochten de mogelijkheden en presenteren de resultaten.

Organisaties: Diverscity (het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie erkende overheidsvakbonden), Vocvo (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) en de Centra voor Basiseducatie

Contacteer Peter Neirynck en An Bistmans voor meer info.

Op zoek naar een andere tool? Bezoek dan de website Tools Platform Geletterdheid.

 

Wat zijn tools? 

Een tool stimuleert jou om laaggeletterdheid te herkennen en geletterdheidsvaardigheden te trainen en daarbij samen te werken

Tools zijn bijvoorbeeld filmpjes, leermiddelen, brochures, handleidingen en websites.

De tools zijn er voor iedereen die kansen wil creëren op school, in een opleiding, op de werkvloer, aan het loket, in een socioculturele organisatie, in een armoedevereniging. Er zijn ook tools voor beleidsmakers.

De meeste tools zijn goede praktijken. De projectleider van het Plan Geletterdheid ontsluit de tools die het werkveld maakt.  

In de Tools Top Tien zetten we afwisselend verschillende tools in de kijker. Op de website Tools Platform Geletterdheid verzamelen en structureren we meer tools.