Kennis en onderzoek

Welke netwerken, evenementen en onderzoeken bespeuren we op de internationale scène van geletterdheid?
 

1 ELINET

In februari 2014 werd het European Literacy Policy Network (ELINET) in Wenen gelanceerd. ELINET wil op Europees niveau expertise rond geletterdheid ontwikkelen en delen. Zo wordt er verder gewerkt op de aanbevelingen van de High Level Group on Literacy (een groep van experten van de Europese Commissie). Het netwerk bestaat uit 80 organisaties uit 28 landen (waarvan 24 uit de EU). In 2015 en 2016 zal ELINET nieuwe tools ontwikkelen en testen. Deze tools zullen sensibiliseren rond geletterdheid en klaspraktijken geletterdheidsrijker maken.

 

2 PIAAC

Op 20 maart 2014 organiseerden de departementen van Onderwijs en Vorming en van Werk een studiedag over het PIAAC-onderzoek. PIAAC staat voor 'Program for the International Assessments of Adults Competencies'. Adolescenten en (jong)volwassenen tussen 15 en 65 jaar werden getest op hun vaardigheden op vlak van lezen, rekenen en probleemoplossend handelen in een technologierijke omgeving. Dit onderzoek laat toe om landen en regio's met elkaar te vergelijken. Vlaanderen 'scoort' gemiddeld op de drie verschillende geletterdheidsvaardigheden. Raadpleeg hier de onderzoeksresultaten en enkele reflecties. 
 

3 EPALE

Het Elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE) is een nieuw initiatief van de Europese Commissie. Dit platform is toegankelijk voor leraren en vormingsmedewerkers, directies, opleiders en vrijwilligers, beleidsmakers, onderzoekers en academici. Elk deelnemend land kan informatie, evenementen en hulpmiddelen op het platform plaatsen. EPALE moet een vast onderdeel in het landschap van het volwassenenonderwijs worden.

 

4 World Summit Literacy

Eind april 2014 was er een samenkomst van de 'champions of literacy' aan de universiteit van Oxford. Naast presentaties, discussies en debatten, werd er ook een 'Declaration' opgesteld. Deze verklaring stimuleert een globaal bewustzijn rond geletterdheid
 

5 LESLLA-symposium

Van 28 tot 30 augustus 2014 vond het LESLLA-symposium plaats in Nijmegen (Nederland). LESLLA staat voor 'Low Educated Second Language and Literacy Acquisition'. LESLLA-leerders zijn analfabete en laagopgeleide volwassen leerders van een tweede taal, zoals veel nieuwkomers in Nederland en België. De presentaties en workshops gingen zowel over onderzoek als over klaspraktijken. Vernieuwende praktijken over ICT en multimedia werden in de kijker gezet. De conferentie van 2015 ging door in Florida (VS).