Niet te missen: 'Dag van het leesplezier' voor de basiseducatie op 8 december

Lees ik genoeg met mijn cursisten? Laat ik kansen liggen? Plezier beleven aan lezen, hoe kan dat met mijn cursisten? Waar vind ik materiaal voor mijn lessen? Leesplezier, wat is dat juist? Is leesplezier voor iedereen mogelijk? Waar vind ik inspiratie? Wat kan mijn CBE doen?

Houden deze vragen je wel eens bezig? Noteer dan in jouw agenda, in het groot, op vrijdag 8 december: ‘Dag van het leesplezier’. Op deze dag wisselen we binnen de sector basiseducatie uit over leesbevordering en leesplezier. We bekijken waar en hoe we veel / meer kunnen lezen met onze cursisten. Wat kan leesplezier voor hen betekenen en hoe kunnen we dit voor alle cursisten realiseren? Daarnaast wisselen we fijne ideeën en goede praktijken uit.

Onze bedoeling is dat alle deelnemers naar huis gaan met een duidelijke visie op leesplezier en een koffer vol goede ideeën en methodieken om zelf aan de slag te gaan!

De initiatiefnemers van de Dag van het leesplezier zijn: Netwerk Basiseducatie, Vocvo, Iedereen Leest, LINC en CANON Cultuurcel.
 

Praktisch

Wanneer

vrijdag 8 december 2017, van 9.30 uur tot 16 uur

Waar

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel [kaartje]
Kom binnen langs het 'Muntpunt Grand Café' (Leopoldstraat 2, 1000 Brussel)

Programma

9.30 - 10 uur:        
10 - 10.30 uur:        
10.30 - 11.30 uur:   
11.30 - 12.30 uur:    
12.30 - 13.30 uur:   
13.30 - 16 uur:  

Ontvangst met koffie en thee
Introductie - An Bistmans en Sylvie Dhaene
Emy Koopman - 'Waarom is lezen zo belangrijk?'
Basiseducatie als inspirerende leesomgeving
Lunch
Uitwisselen van goede praktijken

Inschrijven  

De studiedag is VOLZET.
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Workshop 1:     
- Siska Goeminne
- Lezen van informatie - Wablieft, Nedbox ...
- 'Lezen met de allerzwakste lezers'

Workshop 2: 
- Marit Trioen
- Thuis in taal (LINC vzw)
- ‘CBE Gent leest’, An Bistmans

16 - 16.30 uur:     

Napraten bij een drankje

 

Sprekers en workshops

Emy Koopman

Emy Koopman is schrijver, onderzoeker en journalist. In september 2016 promoveerde zij cum laude aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Reading Suffering’, dat gaat over de effecten van literair lezen op empathie en reflectie. In diezelfde maand verscheen bij Prometheus haar debuutroman ‘Orewoet’, over de dunne grens tussen waanzin en verlangen. Tussen oktober 2016 en maart 2017 inventariseerde Emy in deeltijd voor Stichting Lezen de effecten van creatief schrijven op lezen.

Als het gaat over de opbrengsten van lezen, gebeurt dat vaak in termen van economisch nut. Een hogere leesvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties en grotere kansen op de arbeidsmarkt. Dit is mooi, maar lezen biedt nog zoveel meer.

Daar zijn boekenliefhebbers tenminste van overtuigd. Zo zeggen Hans en Monique Hagen, schrijversechtpaar en samen de huidige Kinderboekenambassadeur: ‘Wij geloven echt dat lezen je gelukkiger maakt. Het is heerlijk om meegesleurd te worden in een verhaal, je eigen besognes te vergeten. Bovendien kun je letterlijk in het hoofd van iemand anders kijken’.

De wetenschap is zich de laatste decennia steeds meer bezig gaan houden met de vraag wat lezen doet voor ons welbevinden. Ook ons vermogen om ons in te leven in anderen heeft meer aandacht gekregen binnen het lezersonderzoek. Zijn de wetenschappelijke bevindingen even positief als de de vaak hooggespannen verwachtingen?

Emy Koopman zal ingaan op vier mogelijke 'opbrengsten' van lezen: het aanzetten tot nadenken, het vergroten van het inlevingsvermogen, het bieden van troost en ontspanning, en het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid.
 

Workshop 1

Siska Goeminne, 'Vertelsalon - Over het leven en de liefde'

Met poëzie verkennen we onze eigen verhalen. Eerst genieten we van woorden. Van de gedachten in de gedichten. Om daarna zelf te kunnen vertellen. Over wie we zijn, wie we missen, waar we van dromen. Over onze kinderen, ouders, geliefden.
 

Lezen van informatie - o.a. Wablieft, Nedbox ...

Leesplezier ontstaat ook als je iets leest dat je interesseert, boeit, verrast ... dus ook informatie is een bron van leesplezier. Hoe kan je in je groepen werken met actualiteit, informatieve bronnen rond thema’s ... en zo het lezen van je cursisten bevorderen?
 

'Lezen met de allerzwakste lezers'

Stimuleren van lezen bij de allerzwakste lezers ((alfa-)NT2 en NT1) gaat ook over plezierig omgaan met woorden, zinnen en verhalen. Niet de techniek van het leren lezen, maar de techniek van het leren genieten staat voorop. We gaan ook in op zeer uiteenlopende, creatieve, kleinere en grotere werkvormen.

 

Workshop 2

'Prentenboeken' (Marit Trioen)

Iedereen houdt van verhalen. Ook – of misschien in het bijzonder – laaggeletterde cursisten. Prentenboeken zijn ideaal: ze zijn kort en het verhaal wordt visueel ondersteund. Bovendien heeft het voorlezen van prentenboeken aan anderstalige cursisten dezelfde voordelen als het voorlezen aan kinderen in de moedertaal. In deze workshop leer je waarom werken met prentenboeken bij laaggeletterde volwassenen belangrijk is, welke prentenboeken geschikt zijn en met welke werkvormen je hierbij aan de slag kan.
 

'Thuis in taal' (LINC vzw)

Anderstalige kinderen die hun thuistaal goed beheersen, hebben het gemakkelijker om Nederlands of een andere taal te leren. Daarom is voorlezen in de eigen taal belangrijk. In deze workshop geven we argumenten om anderstalige ouders hiervoor te enthousiasmeren.  We belichten het project ‘Thuis in taal’, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant om het voorlezen in de thuistaal te bevorderen en zo de Nederlandse taalverwerving te stimuleren. Hiervoor werden koffers met boeken in andere talen samengesteld. Uit dat aanbod tonen we een selectie.
 

'CBE Gent leest' (An Bistmans)

CBE Gent investeert in leesplezier voor cursisten op zowat alle leesniveaus. An vertelt onder meer over leesgroepen allerlei, vertelwandelingen, auteurslezingen, leespartners, een leeskar, leesmomenten, bibliotheekbezoeken ... Initiatieven die in elk CBE een plaats zouden kunnen krijgen.
 

Kostprijs

25 euro
 

Uitnodiging

Bekijk de uitnodiging ook hier (Google doc).
 

Inschrijven

De studiedag is VOLZET.
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

12-10-2017