Kenniskring onderbouwt nieuwe Plan Geletterdheid

Het startschot voor het nieuwe Plan Geletterdheid is gegeven! Op maandag 19 december 2016 vond de kenniskring geletterdheid plaats in Brussel. Tijdens dit seminarie, dat georganiseerd werd door het Departement Onderwijs en Vorming, kregen wetenschappers het woord om de context van en trends over geletterdheid te verduidelijken. Op die manier verzamelen we gegevens om het nieuwe plan wetenschappelijk te onderbouwen.
 

Geletterdheid in Vlaanderen 

Jeroen Backs (Departement Onderwijs en Vorming) beet de spits af en gaf meer informatie over de geschiedenis van het geletterdheidsbeleid in Vlaanderen. Zo sprak hij van de IALS-shock. Die opende de ogen over de grootte van de geletterdheidsproblematiek en was een aanzet tot een uitbreiding van de definitie. De opmaak van het eerste en tweede Plan Geletterdheid, en het PIAAC-onderzoek hebben heel wat veranderingen teweeggebracht. Al is er volgens Backs nog steeds een maatschappelijke nood aan een nieuw plan met duidelijke doelen en toegespitst op specifieke doelgroepen.
 

Geletterdheid in Nederland 

Daarna keken we even over de landsgrenzen heen. We lieten prof. dr. Maurice de Greef (Maastricht University, Vrije Universiteit Brussel) aan het woord over het Nederlandse geletterdheidsbeleid. Hij gaf een interessante uiteenzetting over de impactmeting van het beleid dat hij deed. Daarnaast vertelde De Greef over de zes levensdomeinen waarop in Nederland wordt gefocust met betrekking tot geletterdheid: gezondheids-, werk-, financiële- familie-, digitale- en dagelijkse taal. 
 

Laaggeletterdheid en kansarmoede 

Ten slotte gaven we het woord aan prof. dr. Ides Nicaise (KU Leuven). De professor toonde de link aan tussen kansarmoede en laaggeletterdheid. Hij wees ons ook op het belang van een én-én beleid: een beleid dat preventief is, maar daarnaast ook nog meer remediërend werkt. Zo berekende hij dat inzetten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten een beduidend minder grote impact heeft dan focussen op het ondersteunen van volwassenen met een geletterdheidsprobleem.  
 

Wetenschappelijk syntheseverslag 

Van deze kenniskring wordt door Mariet Schiepers van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) een wetenschappelijk syntheseverslag gemaakt. Dit verslag zal zorgen voor een stevige en gefundeerde basis voor het nieuwe plan. 
 

Volgende stappen 

In februari worden de volgende stappen gezet om uiteindelijk in het voorjaar te kunnen landen met een sterk onderbouwd en breed gedragen Plan Geletterdheid. Tijdens een eerste fase zitten we met zoveel mogelijk partners rond de tafel en verzamelen we alle ideeën over doelstellingen die in het nieuwe plan aan bod zouden moeten komen. Zo verzamelen we een poel aan mogelijke doelen. 

Daarna gaan we in een tweede fase met deze veelheid aan doelstellingen aan de slag. De bedoeling is om tijdens dit proces te prioriteren en uit te diepen om uiteindelijk tot een krachtig nieuw plan te komen met een beperkte hoeveelheid aan realistische en SMART-geformuleerde doelen. 
 

Verspreid deze informatie

Via onze website en nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de stappen die worden uitgestippeld en beslissingen die zijn genomen in het ontstaansproces van het nieuwe Plan Geletterdheid. Mogen we je verzoeken om deze informatie breed te verspreiden naar alle geïnteresseerde en betrokken partners? Alvast bedankt!
 

(Sara Jaminé)

 

23-12-2016