ESF-oproep voor armoedeprojecten

Met de oproep Armoede richt ESF Vlaanderen zich naar organisaties in Vlaanderen die expertise hebben in het begeleiden van personen in armoede naar werk of opleiding. De finale doelgroep van de oproep zijn beroepsactieve personen uit huishoudens met een zeer lage werkintensiteit. Het doel is om geïntegreerde trajecten op te zetten naar werk of opleiding met uitgebreide mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak. Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding aan te bieden.

 

Dien je projectvoorstel in

Het budget voor de oproep Armoede bedraagt 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro ESF (40%) en 1.500.000 euro eigen cofinanciering (60%). De promotoren krijgen voor een project 40% ESF-financiering en moeten zelf 60% cofinanciering voorzien. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 13 mei 2016.  Het goedgekeurde project kan van start gaan vanaf 1 juli 2016 en ten laatste op 1 september 2016. Projecten duren 24 maanden.

 

Meer info

Meer informatie vind je hier.

 

(Bron: M-Weter 2016 nr. 3, nieuwsbrief VVSG)

 

25-03-2016