56 West-Vlaamse gemeenten gaan strijd aan met laaggeletterdheid

25 jaar basiseducatie

Naar aanleiding van '25 jaar basiseducatie' slaan de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse centra voor basiseducatie de handen in elkaar om de laaggeletterdheid in Vlaanderen aan te pakken. Ze vragen hierbij een engagement aan de West-Vlaamse gemeenten om samen met hen op zoek te gaan naar manieren om deze mensen extra te ondersteunen. Uiteindelijk scharen 56 West-Vlaamse gemeenten zich achter het initiatief. Zij ondertekenden het charter 'Geletterde Gemeente'. Een overzicht van de gemeenten vind je hier.
 

1 op 7 is laaggeletterd

Het blijft nodig om geletterdheid op de agenda te plaatsen, zo wordt benadrukt. Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen is namelijk laaggeletterd. Geletterdheid is meer dan 'kunnen lezen en schrijven', het is de competentie om informatie te verwerken uit teksten, documenten en cijfergegevens, en om gebruik te maken van computers en multimedia. De centra voor basiseducatie dragen hun steentje bij door opleidingen voor laaggeletterden te organiseren terwijl de gemeenten de nodige inspanningen doen om die doelgroep te bereiken.

(Bron: Krant van West-Vlaanderen)

 

18-05-2016